VISUELLT        TEKNISKT        REFERENSER        SÄKERHET        KONTAKT

 

Är det farligt med laser?

Det som skiljer laser från vanligt ljus är att ljuset som sänds ut av en laser är monokromt, sammanhängande, riktat och intensivt. Lasern sänder ut fotoner som är i fas med varandra. Ljuset från en laser kan enkelt koncentreras så att det levererar hög energi på en liten yta. Jämför en glödlampa på 30W som knappt syns från 30m och en laser på 30W som fortfarande är farlig för synen på 600 meters håll. Laserstrålen kan fokuseras optiskt för att öka intensiteten.  En laser på 1 Watt bränner igenom trä och tyg på nära håll när den fokuseras, ofokuserad är den mindre farlig. Ögats lins fokuserar ljus med en koncentration på 1:100 000, därför är en laser mycket farligare för näthinnan än t.ex. på huden.


Den del av ögat som ger den mest fokuserade synen är centralgropen (Fovea Centtralis), det är en fördjupning i gula fläcken där tapparna sitter mycket tätt, näthinnan är tunnare här än i resten av ögat. Det är en relativt liten del av näthinnan (3-4 %) som ger den detaljcentrerade synen. Det är därför du måste flytta dina ögon när du läser den här texten. Den resterande delen av näthinnan (perifera seendet) kan uppfatta ljus och rörelse men inte detaljerad information.


Om en laser träffar Fovea, kan du förlora det mesta av detaljseendet. Om en laser träffar området för det perifera seendet ger det lite eller ingen skada på detaljseendet, upprepade skador på det perifera seendet kan dock leda till partiell eller total blindhet. Lyckligtvis har ögat en egen försvarsmekanism, när ögat träffas av starkt ljus tenderar det att blinka och vända bort från ljuskällan. Den försvarsmekanismen skyddar ögat från skador vid exponering av lasrar med låg effekt. Lasrar med högre effekt (klass 3B eller 4) gör skada redan innan ögats försvarsmekanism hinner reagera.


Den värsta sortens skador bränner omdelbart sönder en del av näthinnan, då är synen förlorad för alltid. Mindre allvarliga skador bränner inte näthinnan lika kraftfullt så att det finns en chans att en del av synen kommer tillbaka om cellerna kan reparera skadan. En annan typ av skada som är betydligt vanligare är när lasern bränner delar av näthinnan som ger det perifiera synfältet, då är risken stor att skadan inte märks av direkt eftersom ögat är duktigt på att kompensera för synfel och det perifiera synfältet inte hanterar detaljinformaiton. En fjärde typ av möjlig skada kan uppkomma vid exponering av svagare laserljus, ljuset bränner inte sönder celler, näthinnan kan hantera effekten och skadas inte direkt. Dock kan det bildas fria radikaler i åderhinnan, som ligger under näthinnan, som fördröjt efter exponering kan ge upphov till inflammation och i värsta fall bestående vävnadskada.


När starkt ljus från laser överbelastar syncellerna ser du en kvardröjande fläck i synfältet, liknande effekt får man om man tittar direkt mot solen (undvik!). Om fläcken kvarstår i mer än ett fem minuter bör du uppsöka en ögonläkare. Tänk på att inte gnugga dig i ögonen eftersom det kan förvärra besvären och skada hornhinnan. Detta ska inte behöva hända om lagar och regler efterföljs!

Lagar och regler

Att döma av förgående genomgång kan vi konstatera att man bör hantera laserns styrka och koncentration med stor respekt. De stora riskerna avspeglas i rigorös lagstiftning för reglering av stark laser (klass 3B och 4).


Strålsskyddslagen förbjuder all användning som exponerar eller riskerar att exponera personer för laserstrålning från en klass 3B eller klass 4 laser över en viss styrka (MTE). Det är olagligt att inneha och använda laserpekare i klass 3B och klass 4 utan särskilt tillstånd. När laser används för reklam och underhållning finns flera regler som ska minimera risken för publiken att bli skadad.


  1. 1.Det krävs tillstånd för att använda laser (3B, 4) för reklam och underhållning.

  2. 2. Det finns en rekommenderad strålgräns från publik på 3m vertikalt och 2,5 horisontellt, inga laserstrålar från en laser i klass 3B eller 4 bör finnas inom detta område på en offentlig plats, oavsett om strålarna är scannade eller statiska. För personal (exempelvis på scenen), gäller arbetsmiljöverkets föreskrifter om artificiell optisk strålning.

  3. 3. 1 Februari 2013 antogs nya föreskrifter från SSM, SSMFS 2012:4. Till skillnad från innan tillåter de nya reglerna så kallad publikscanning, där laserstrålarna går ner i publiken, men bara i effekt under MTE (maximal tillåten exponering) enligt svensk standard SS EN 60825-1 utgåva 3, 2003. 

  4. 4. Det finns flertalet regler som ska förhindra strålarna att nå över effekten för MTE. Exempelvis krav på fysiskt utsläppshinder, nödstopp, nyckelstart, rigorösa checklistor, certifiering, utbildning mm.


Laservision följer alla regler och rekommendationer från strålskyddsmyndigheten, och har självklart tillstånd för att använda laser i klass 3B och klass 4 för reklam och underhållning. Vid installation utförs utbildning av lokal personal och underlag skapas för att få fast tillstånd för installationen.

Laserklasser


Klass 3B

Tillstånd krävs för viss användning och visst innehav.

Klassen innehåller lasrar vars styrka ligger mellan 5 mW till 500 mW. Sådana lasrar kan vara farliga för ögat både vid direkt exponering och vid exponering från en reflex. Reflexer från en matt yta är dock ofarlig att betrakta. Starka laserpekare och nattklubbslasrar är exempel på produkter i klass 3B.


Klass 4

Tillstånd krävs för viss användning och visst innehav.

Klass 4 omfattar alla lasrar som är starkare än klass 3B, det vill säga att de har en uteffekt på över 500 mW. Här kan det även vara farligt att oskyddad betrakta en upplyst fläck på en matt yta. Klassen saknar övre gräns. Lasrar i denna klass kan skada både ögon och hud. De utgör även en brandfara om de har hög effekt. Lasrar som används för kirurgi och att skära i metall tillhör denna klass, liksom lasrar för lasershower.


Källa: Strålskyddsmyndigheten

Brännskada på näthinnans centralgrop, orsakat av en stark Nd:YAG 532nm laser. Nästan fullständig synförslust.

Bild - Photonics Spectra, Mars 2005, Laurin Publishing.

Ögats konvexa lins koncentrerar infallade ljus till en liten yta av näthinnan.

En professionell laser bibehåller ljusets koncentration över mycket stora avstånd.

Bild - Airport International News

Rekommenderad strålskyddsgräns på 3m över publik.